Välj en sida

Blogg

Med denna hemsida och blogg observerar, funderar, reflekterar och diskuterar jag oftast livet som pågår innan döden, men ibland även döden. Du är välkommen att följa med i text, känsla, tanke och resonera gärna med mig.

namaste
käthe