Blogg

Med denna hemsida och blogg observerar, funderar, reflekterar och diskuterar jag oftast livet som pågår innan döden, men ibland även döden. Du är välkommen att följa med i text, känsla, tanke och resonera gärna med mig.

namaste
käthe