Föreläsa

bakom stängda dörrar

Ett samtal om sårbarhet, skam och superhjältar.

Käthe, jag berättar om hur livet kan vara bakom stängda dörrar. Ni får höra om psykisk sjukdom, missbruk och sexuella övergrepp. Jag blandar min uppväxt med de berättelser jag fått till sig från alla de barn jag träffat i mitt långa yrkesliv. När livet blev svårt och arbetet allt för tungt föll jag baklänges, ner i en djup utmattningsdepression. Som KBT-terapeut fick jag finna vägen genom mig själv, öppna stängda dörrar och berätta det som inte fick sägas.

Jag bjuder på min livshistoria, knyter band till de samtal jag får till mig i arbetet med barn och ungdomar. Jag berättar med ett ödmjukt hjärta, stor kärlek, värme och humor. Dessutom kommer ett svar på frågan jag fick för ca 20 år sedan av en granne på min barndoms gata: Jag har alltid undrat – vad kunde vi göra?

Vad jag lärt mig av dina barn och andras ungar!

Jag lämnar åter till er vad dina barn och de andras ungar har lärt mig om livet. Framförallt har jag samlat på mig många skratt och tårar, samt lyckade och absolut mindre lyckade misstag. Tack för all kärlek jag mött från era barn och andras ungar. Nu är det min tur att lämna tillbaks till er.

Det är en kväll för dig som är förälder, och för dig som möter människor i ditt jobb.
En kväll för dig som vill veta mer om psykisk ohälsa, och för dig som är en av oss som vet hur det är att må psykiskt dåligt.

Jag har skrivit romanen ”I varje liten del vill jag inte likna dig”, som är en fiktiv berättelse, men baseras på känslor och tankar hämtade från livet.

Jag har bland mycket studerat beteendevetenskap och är KBT-terapeut samt yoga- och meditationslärare.
Jag har berättarkvällar kring psykisk ohälsa. Jag delger er det som vi inte pratar om. Gör röster hörda.

Välkommen att boka in mig till er arbetsplats. Välkommen att boka en plats på de öppna samtalskvällarna.

Käthe

 

kathe.ivarsson@gmail.com
0734-107288
katheivarsson.se