Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för samtliga bokningar/beställningar/köp på denna webbplats.

För att lägga en beställning måste du vara minst 18 år.

Frakt o Leverans

Alla leveranser inom Sverige är fraktfria. Böcker paketeras normalt inom 5 arbetsdagar. Leverans sker med hjälp av PostNord och deras hanteringstid tillkommer.

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom 14 dagar. Ej uthämtade paket debiteras med 250 kr. Ångrar du ditt köp måste paketet först hämtas ut innan det skickas tillbaka, för att undvika avgift för outlöst paket på 250 sek. Att inte hämta ut paketet är således inte ett sätt att använda ångerrätten.

Köp

Din betalning är krypterad med SSL. All betalning sker i förskott via Swish eller bankgiro 5230-1561, ange din mailadress som meddelande. Vid önskan om faktura sänd ett mail till kontakt@katheivarsson.se. Faktura skickas enbart till företag, inte till privatpersoner. Avgiften för att betala mot faktura är 50 kronor. Fakturan skickas via e-post, men du kan välja att få den i pappersformat till en tilläggskostnad på 15 kr. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Om betalning inte är fullgjord senast på fakturans förfallodag debiteras en dröjsmålsränta på 10%.

Vid saknad eller ofullständig betalning ges ärendet över till Inkasso.

Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som KBolag inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade valutaförändringar eller ändrad moms. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Bokning/orderbekräftelse

  • En bokning (även kallad biljett) kan ångras fram till dess att betalning har skett.
  • Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbokning såsom föredrag/föreläsning/berättarkväll. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.
  • Varje beställning och dess orderbekräftelse innehåller information om vilket föredrag du köpt biljett för, samt antalet personer (sällskap).
  • Medföljande biljett/eller orderbekräftelse i beställningen används vid inträde till föredrag. Kan du inte intyga en giltig biljett eller orderbekräftelse har KBolag rätt att neka inträde.
  • Biljetter får överlåtas till annan person om inte eventuell köpeskilling överskrider inköpspriset. Överlåtelse sker utan inblandning av KBolag.
  • Ej använd biljett anses som förbrukad och kan ej användas vid annan föreläsning.
  • Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat.
  • I priset för en Bokning ingår moms med 25 %.

Böcker

  • Om du ångrar ditt köp, direkt efter beställningen, finns det en möjlighet att avbeställa ordern. Detta gör du genom att så snabbt som möjligt e-posta oss på kontakt@katheivarsson.se. Vi gör vårt bästa för att hinna hantera din avbeställning och återkomma så snart som möjligt, men har din order hunnit bli expedierad så är en avbeställning ej möjlig.
  • I priset för Böcker ingår moms med 6 %.

Ångerrätt och öppet köp

Vi följer den svenska konsumentlagstiftningen och tillämpar Konsumentverkets riktlinjer. Därmed följer vi Konsumentköplagen, Köplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Bokning

I och med produkternas natur, där produkterna är evenemang som tillhandahålls på en bestämd dag, gäller inte Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), enligt dess kapitel 2, paragraf 11. Du har som kund ingen ångerrätt, öppet köp eller annan anledning till att återbetalas för en biljett eller beställning.

Det enda undantaget är om en föreläsning av någon anledning inte skulle bli av (och vars anledning inte täcks av Force Majeure), då du kommer erbjudas att delta på en annan föreläsning eller få pengarna tillbaka.

Böcker

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen och lägg den i dess originalförpackning (om den hade någon). Har du inte kvar dem leder det dock inte till ett avdrag pga värdeminskning.

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 89 kr.

Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten: kontakt@katheivarsson.se

Du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell och returnerar till följande adress:

KBolag
Käthe Ivarsson
Öja Bya väg 99-26
271098  YSTAD

Reklamationer

Om du av något skäl skulle vilja reklamera en vara kontaktar du kontakt@katheivarsson.se, varpå KBolag beslutar om anledningen till reklamationen är godtaglig eller inte. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Uppgifterna kan användas av KBolag ur marknadsföringssyfte, men ges aldrig ut till tredjepart.

Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.